Om oss

Sammendrag

Skjold Arena Kultur og Idrett SA. Dette er eit kultur- og idrettshus som ligg på Vikaneset i Skjold i Vindafjord ved E134, ca 30 km aust for Haugesund. Huset inneheld ein fleirbrukshall med tribune, 2 garderobesett, matsal, kultursal med sidesal, kjøkken samt flott utvendig idrettsanlegg og Skjold skule som ligg rett ved. Lagslokaler for ILSkjoldar og ULSkjoldafjord. 2 klasserom for Skjold skule.

Gjennom året arrangeres musikaler/teater/revy, idrettsarrangement, selskaper, minnestunder og konferanser m.m. Skjold Arena blir utleigd til bedrifter, lag, foreningar og private.

Skjold Arena er eigd av organisasjonar og lag i bygda samt Vindafjord kommune. Representantskapet vel styre som står for drifta av anlegget. Vindafjord kommune er den største leigetakaren, i tillegg til ILSkjoldar og ULSkjoldafjord.

Andelseigere Andeler Representanter
I.L. Skjoldar 226 5
U.L. Skjoldafjord 177 5
Vindafjord Kommune 200 5
Skjold skulekorps 99 4
Skjold bygdalag 56 3
Skjold bygdekvinnelag 26 2
Skjold båtforening 25 1
Skjold 4H 12 1
Skjold bondelag 10 1
Vikebygd I.L. 10 1
S.K. Vats 94 10 1
Skjold og Vikebygd Lions 5 1

Historie

Arbeidet med å planlegge bygging av nytt grendahus i Skjold startet allerede i 1979. Skjold Bygdahus sto ferdig til bruk i 1982. Da hadde det vært noen år med planlegging og omganger med kommune, andre instanser og spillemidler m.m. Dugnaden var stor og viktig for å realisere planene og bygdahuset.  Bygget er eigd av andelseiere, organisasjoner og lag i bygda samt Vindafjord kommune. Skjold skule har hatt gymnastikk i kultursalen frem til januar 2010, da sto flerbrukshallen med tribune og garderobesett klar som påbygg. Bygget skiftet navn fra Skjold Bygdahus til Skjold Arena Kultur og Idrett SA. Det har også vært bibliotek i kjelleren fra starten til ca 1990?? tallet. Før ILSkjoldar overtok lokalene til trimstudio en periode. Frisørsalong har det vært i flere omganger i de lokalene som ULSkjoldafjord nå leier.

Siden flerbrukshallen ble bygget har resten av bygget blitt pusset opp jevnlig frem til nå. Kultursalen i 2012, kjøkken ble oppgradert i 2013, kontor, hovedinngangen med 4 nye toaletter og sidesalen i 2015, ny ventilasjon i gamle delen 2016, nytt lydanlegg i kultursalen og sidesalen i 2018, nye taklys i kultursalen i 2019, nytt klubblokale og lager til ILSkjoldar, nytt lokale til ULSkjoldafjord 2019 og resten av lokalene til ULSkjoldafjord pusset opp i 2020, matsalen nyoppusset i 2020.

Uteområdet og huset utvendig blir også ivaretatt fortløpende. Her ligger masse dugnad fra alle andelseierne bak alle disse oppgraderingene og flott støtte fra det lokale næringsliv og andre støtteordninger.

Beliggenhet

Vikaneset i Skjold, med god parkerings kapasitet, gratis.

Friluftsområdet Likvik adkomst til sjø og gode turområder i gangavstand mot fjell.