Nytt inngangsparti 2015
OPPGRADERING AV FOAJÈ

Skjold Arena satsar på ombygging/oppussing av deler av den eldste delen i bygget. Mellom anna vil me ordna med nye og fleire toalett, også for funksjonshemma. Det blir ny skyvedør mellom sidesal og kultursal, store vindauga ut frå sidesal, oppussing av alle golv og vegger i det aktuelle området mm.

Målet er å koma i gong i slutten av februar, og å vera ferdige innan sommarferien. Søknadar er sende, økonomien skal me greia og me veit at folk stiller opp når me treng dugnadsinnsats. Me ser føre oss dugnad i høve rivinga, og når flisene i inngangspartiet skal fjernast.