Ansette Skjold Arena
Ansette Skjold Arena:

Funksjon Navn Telefonnummer
Utleigeansvarlig Siri A.Nonslid 916 33 811
Vaktmester Alf Magne Saltvold 403 87 295
     
: