Styret i Skjold Arena

For kontakt Skjold Arena:  93441212 mail:post@skjoldarena.no

Styret året 2019:

Funksjon Navn TLF
Leiar Per Ivar Ertresvåg 99095186
Nestleiar Johannes Hustveit 97657803
Sekretær Bernt Arne Skjold 90020287
styremedlem Anne-Brith S.Haakull 91878775
Styremedlem Anita H. Reed 98256739
Styremedlem Johannes Rørtveit 90037771
Styremedlem Aud H.Åserud 47703332
Varamedlem/kasserar Jarle Haugen 98253926
Varamedlem Gerd H.Svendsbø 91560073
Varamedlem Sølvi Søreide 97585405