Styret i Skjold Arena

For kontakt Skjold Arena:  93441212 mail:post@skjoldarena.no

Styret året 2018:

Funksjon Navn TLF
Leiar Karl Johan Grunnaleite 412 90 487
Nestleiar Johannes Hustveit 97657803
Sekretær Bernt Arne Skjold 90020287
styremedlem Vibecke Gundersen  92250252
Styremedlem Anita H. Reed 98256739
Styremedlem Gerd H. Svendsbø 915 60 073
Styremedlem Geir Amundsen 402 85 182
Varamedlem/kasserar Jarle Haugen 982 53 926
Varamedlem Johannes Rørtveit 90037771
Varamedlem Else Gurine Stople 472 31 175