Konferansesalen / matsalen
Konferansesalen/matsalen er for tidsrommet august 2019-august 2020 i bruk som klasserom for Skjold skule og er ikkje tilgjengeleg for vanlig utleige. I løpet av høsten 2020 vert den tilbakestilt.


Ynsjer du å leige konferansesalen?
Utleigeansvarlig: Siri Nonslid 91633811/93441212
post@skjoldarena.no; 

Kalenderen til venstre er for tida ute av drift.