Skjold Arena Kultur og Idrett SA. Dette er eit kulturhus som ligg på Vikaneset i Skjold i Vindafjord ved E134, ca 30 km aust for Haugesund. Huset inneheld ein fleirbrukshall med tribune, 4 garderober, konferansesal, kultursal med sidesal, kjøkken samt flott utvendig idrettsanlegg.

Gjennom året arrangeres  teater/revy, idrettsarrangement,  konfirmasjoner og dansegalla m.m. Skjold Arena blir utleigd til bedrifter, lag, foreningar og private.

Skjold Arena er eigd av organisasjonar og lag i bygda samt Vindafjord kommune. Representantskapet vel styre som står for drifta av anlegget. Vindafjord kommune er den største leigetakaren.

Leiar 2016: 
Karl Johan Grunnaleite

Utleigeansvarleg: 
Siri Alice Nonslid